Test Yourself !

ความหมาย แบบทดสอบ

บุคลิกลักษณะ

จาก " City Life " หน้าที่ 74 - 78   ปีที่ 2   ฉบับที่ 20 / ตุลาคม  2538

แปลและเรียบเรียงจากบทความ " Everybody's doing it "

: Cosmopolitan / UK .. August 1995 written by Tania Unsworth

* So sorry if you cannot read Thai font Haloo !  Back !


     - ข้อทดสอบ - บุคลิกลักษณะ

นับดูว่าในจำนวน 36 ข้อนี้  มีตัวพยัญชนะA - I ที่คุณเลือกซ้ำไว้กี่ครั้ง หากตัวพยัญชนะที่คุณเลือกตัวไหนมีคะแนนตัวเลขมากที่สุด   นั่นหมายถึงว่าคุณเป็นคนมีบุคลิกภาพแบบนั้น

  บุคลิกแบบ.... Good Luck !
A B C D E F G H I
ผู้นิยมสันติ ผู้ภักดี คนมีไฟ นักปฏิรูป ศิลปิน นักสงเคราะห์ ผู้นำ นักคิด คนเปิดกว้าง

บุคลิกลักษณะที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณ

Next !


- ข้อทดสอบ -บุคลิกแบบที่ 1 : นักปฏิรูป

เป็นแบบอย่างของคนที่ใช้สมอง มีเหตุผล มีอุดมการณ์ เป็นคนที่มีความระมัดระวังในการทำสิ่งต่าง ๆ ให้ได้ดี   มีความรู้สึกผิดถูกรุนแรง   เป็นนักเสนอแนะ   นักวางแผนและเป็นนักวิชาการ   เป็นตัวแทนของความเปลี่ยนแปลง   มีความพยายามอย่างยิ่งในการที่จะปรับปรุงพัฒนาสิ่งต่าง ๆ แต่กลัวความผิดพลาดล้มเหลว   มีจริยธรรม คุณธรรม   ช่างวิจารณ์และเป็นพวกนิยมความสมบูรณ์แบบ บริหารองค์กรได้ดี   ชอบออกคำสั่งและบ่อยครั้งที่ชอบให้ทุกอย่างไม่มีที่ติ

Hi! คุณสมบัติที่แย่ที่สุด:

อาจเป็นคนแข็งกระด้าง   เย็นชา  เข้มงวด  ใจแคบ มีปัญหากับอารมณ์โกรธและไม่มีความอดทนในการรอคอยในเรื่องใด ๆ

Hi! คุณสมบัติที่ดีที่สุด:

ฉลาด   ช่างสังเกต   อยู่ในโลกของความเป็นจริง   กล้าหาญ  เด็ดเดี่ยว อาจเป็นวีรบุรุษได้

Top !

 

- ข้อทดสอบ -บุคลิกแบบที่ 2 : นักสงเคราะห์

เป็นประเภทช่างเอาใจใส่   ช่างอบรมเลี้ยงดู   มีความเข้าอกเข้าใจ   มีความจริงใจต่อผู้อื่นและมีจิตใจอ่อนโยน   มีความสนใจในเรื่องของคน   มีมิตรสัมพันธ์   ใจคอกว้างขวางและเสียสละส่วนตัวเพื่อผู้อื่น แต่อาจมีอารมณ์อ่อนไหว   เยินยอคนอื่นเกินความเป็นจริงและล่วงล้ำเรื่องส่วนตัวคนอื่นด้วย   มีความต้องการเป็นเจ้าของคนอื่น   ทำสิ่งใด ๆ เพื่อให้เป็นที่ต้องการซ่อนความเป็นคนมีระเบียบเอาไว้

Hi! คุณสมบัติที่แย่ที่สุด:

มีความยะโสและหลอกตัวเอง   พวกเขาอาจรู้สึกไม่พึงพอใจ   และทำให้คนอื่นเจ็บปวดอย่างไม่ยุติธรรม   กลายเป็นคนที่ชอบบังคับควบคุมคน

Hi! คุณสมบัติที่ดีที่สุด:

ไม่เห็นแก่ตัวและเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่น   สามารถให้ความรักแก่คนอื่น   โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ตอบแทน

Top !

 

- ข้อทดสอบ -บุคลิกแบบที่ 3  : คนมีไฟ

เป็นคนชอบปรับปรุง   มุ่งหน้าเพื่อความสำเร็จ   มีความเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเอง   น่าดึงดูดใจและมีเสน่ห์   มีความทะเยอทะยานและมีพลังงานเหลือเฟือ   แต่อาจกลายเป็นคนที่ชอบแข่งขันมากเกินไปและ มีความต้องการมากเกินเหตุ   ระมัดระวังภาพพจน์ของตัวเองและกังวลมากเกินไป ว่าคนอื่นจะมองตัวเองในแง่ไหน   เป็นคนที่แก้ปัญหาตามความเป็นจริง เป็นนักดีดลูกคิด   พูดหรือทำในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าเหมาะกับตัวเขา

Hi! คุณสมบัติที่แย่ที่สุด:

ชอบให้คนสนใจและชื่นชมตัวเอง   อาจเป็นคนที่ผยองและเป็นนักฉวยโอกาส

Hi! คุณสมบัติที่ดีที่สุด:

เป็นคนที่ยอมรับตัวเอง   มีความน่าเชื่อถือ   ไม่ว่าเขาจะเป็นอะไรก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อื่น

Top !

 

- ข้อทดสอบ -บุคลิกแบบที่ 4  : ศิลปิน

เป็นคนมีความหยั่งรู้ เก็บความรู้สึก   ยอมรับในความเป็นตัวเอง   มีอารมณ์อ่อนไหว   ช่างพิจารณาตัวเอง  และสุภาพ   มีความเป็นปัจเจกชน   แสดงออกซึ่งความคิดและความรู้สึก   มีความเป็นส่วนตัว   แต่อาจเป็นคนมีอารมณ์ฉุนเฉียวง่ายและใส่ใจตัวเองมาก   พวกเขามีแนวโน้มที่จะอยู่ในโลกแห่งจินตนาการของตัวเอง   มีความแตกต่างในความรู้สึก   มีความหมองเศร้า และมีวิถีการใช้ชีวิตที่แตกต่างจากคนธรรมดา

Hi! คุณสมบัติที่แย่ที่สุด:

อาจกลายเป็นคนที่ทำในสิ่งที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริง   เอาแต่ใจตัวเอง   ขี้สงสารตัวเองและอาจมีปัญหากับอารมณ์ที่กลั้นไว้ไม่อยู่

Hi! คุณสมบัติที่ดีที่สุด:

มีแรงบันดาลใจและมีความคิดสร้างสรรค์สูง   มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนตัวเอง และปรับเอาประสบการณ์ของตนมาใช้

Top !

 

- ข้อทดสอบ -บุคลิกแบบที่ 5  : นักคิด

เป็นคนประเภทช่างสังเกตและช่างคิด   มีความตื่นตัว   มีสายตาหยั่งลึก   มีความกระตือรือล้น   มีความเข้าใจในความคิดอันยุ่งยากซับซ้อน   มีความเป็นอิสระ   ช่างประดิษฐ์คิดค้น   แต่อาจยึดติดในความคิดของตัวเองมากเกินไป   อาจเป็นคนตื่นเต้นและกังวลสูง

Hi! คุณสมบัติที่แย่ที่สุด:

งุ่มง่าม   ชักช้า   แยกตัวเองออกจากคนอื่น   ขาดมนุษยสัมพันธ์   อาจเป็นคนช่างระแวงและมีความคิดแหวกแปลกประหลาด

Hi! คุณสมบัติที่ดีที่สุด:

มีสายตาของความเป็นผู้นำ   บ่อยครั้งที่สามารถมองโลกในวิถีทางใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

Top !

 

- ข้อทดสอบ -บุคลิกแบบที่ 6  : ผู้ภักดี

เป็นแบบฉบับของคนที่มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยและคำมั่นสัญญา   เป็นที่ชื่นชมรักใคร่ของคน   เป็นคนมีเหตุผล   มีความรับผิดชอบและวางใจได้   แต่อาจเป็นคนชอบแบ่งพรรคแบ่งพวกและไม่มีความไว้วางใจในตัวคนอื่น   เป็นคนชอบหลบเลี่ยง   ขี้ระแวง  สงสัย   ปกป้องตัวเองและมีความขัดแย้ง   เป็นพวกที่มีความกดดัน

Hi! คุณสมบัติที่แย่ที่สุด:

ระแวงภัย   ไม่เด็ดขาด  ชอบท้าทายคนอื่น   มีความกระด้างกระเดื่อง   พูดจาแข็งกระด้าง   และมักให้ผู้อื่นเป็นแพะรับบาป

Hi! คุณสมบัติที่ดีที่สุด:

มีใจเปิดกว้าง   มั่นคง  พึ่งตนเอง   ให้ความสนับสนุนกระตุ้นคนที่อ่อนแอกว่าหรือคนที่มีอำนาจน้อยกว่า

Top !

 

- ข้อทดสอบ -บุคลิกแบบที่ 7  : คนเปิดกว้าง

เป็นคนที่มีความกระตือรือล้น   อยากรู้อยากเห็น   คิดทำประโยชน์   เป็นคนเปิดเผย   มองโลกในแง่ดี  มีความจริงใจ   เป็นคนขี้เล่น  มีจิตใจดี   ทำสิ่งที่ปฏิบัติได้จริงและมานะพยายามจนสำเร็จ   แต่อาจเป็นคนที่ทำอะไรได้เชื่องช้า   ไม่มีความใส่ใจในเรื่องสำคัญ ๆ และขาดระเบียบวินัย   เป็นคนเห็นแก่ได้และแสวงหาสิ่งเร้าที่มั่นคง   พวกเขาพยายามพาตัวเองเดินไปข้างหน้าตลอด   มีอารมณ์ที่เหนี่ยวรั้งไว้ไม่อยู่   แสดงออกนอกหน้า   และพุ่งความใส่ใจมาที่ตนเอง

Hi! คุณสมบัติที่แย่ที่สุด:

อาจเป็นเหมือนเด็ก ๆ มีความต้องการสูงและไม่เข้าใจในความรู้สึกของคนอื่น ๆ

Hi! คุณสมบัติที่ดีที่สุด:

ใช้ความสามารถเพื่อเป้าหมายที่มากมาย   เป็นคนน่ารักใคร่และเบิกบาน

Top !

 

- ข้อทดสอบ -บุคลิกแบบที่ 8  : ผู้นำ

เป็นคนที่มีพลังอำนาจ   มีความก้าวร้าว   มีความมั่นใจในตนเอง   เข้มแข็งและหนักแน่น   ปกป้องคุ้มครองคนได้   เป็นทรัพยากรบุคคล   พูดจาตรงไปตรงมาและมีความเด็ดขาด   แต่อาจเป็นคนหยิ่งและชอบบงการ   มีความคิดว่าตนสามารถควบคุมสิ่งแวดล้อมได้   กลายเป็นคนชอบให้มีความขัดแย้งและชอบคุกคาม   ทุกสิ่งทุกอย่างคือความพยายามในการแข่งขัน

Hi! คุณสมบัติที่แย่ที่สุด:

ไม่ค่อยยอมใคร    อาจเป็นคนใจแข็งและชอบการทำสงคราม

Hi! คุณสมบัติที่ดีที่สุด:

เป็นนายของตัวเอง   ใช้ความเข้มแข็งเพื่อทำให้ชีวิตดีขึ้น   กลายเป็นวีรบุรุษ   มีใจคอกว้างขวางและเป็นคนยิ่งใหญ่

Top !

 

- ข้อทดสอบ -บุคลิกแบบที่ 9  : ผู้นิยมสันติ

เป็นคนประเภทเข้ากับคนอื่นได้ดี   ช่างเอาอกเอาใจ   เป็นคนที่ได้รับการยอมรับจากคนอื่น   มีความน่าไว้วางใจ   มีความหนักแน่น   มีพื้นฐานจิตใจดี   ตรงไปตรงมาและชอบช่วยเหลือสนับสนุน   แต่อาจเป็นคนที่ตั้งใจมากเกินไป   ที่จะพยายามเข้ากับคนอื่นให้ได้เพื่อรักษาสันติไว้   พวกเขาต้องการให้สิ่งต่าง ๆ ดำเนินไปอย่างราบรื่นและง่ายดาย   พวกเขาค่อนข้างพึงพอใจในการทำปัญหาให้เป็นเรื่องธรรมดา   และไม่ชอบเรื่องปวดหัว   มีพฤติกรรมที่สร้างสรรค์   อาจเป็นผู้รับ   และไม่ต้องการเปลี่ยนแปลง

 Hi! คุณสมบัติที่แย่ที่สุด:

ดื้อรั้น   ไม่มีความเอาใจใส่   ไม่เหลียวแลคน   เพิกเฉยต่อสิ่งรอบข้าง

Hi! คุณสมบัติที่ดีที่สุด:

สร้างความรักใคร่กลมเกลียว   ไม่ย่อท้อ สามารถประสานรอยร้าวหรือความขัดแย้งให้คนอื่นได้

Top !

 


nice to ! บุคลิกลักษณะที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณ

เมื่อคุณพบว่าตัวคุณเองนั้นเป็นแบบไหนแล้ว   ลองมาหาอีกสองแบบในตารางข้างล่างนี้   เพื่อจะดูบุคลิกลักษณะที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณ  

ข้อที่คุณได้คะแนนมากที่สุด คือ ตัวแบบแผนพื้นฐานของคุณ  

แต่เมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกมีความปลอดโปร่งโล่งใจรู้สึกปลอดภัย   คุณจะมีบุคลิกภาพเชิงบวกในแบบที่ลูกศรพุ่งจากตัวเราไปถึง

แต่เมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกได้รับความกดดัน  คุณจะมีบุคลิกภาพเชิงลบในแบบที่ลูกศรพุ่งมาสู่คุณ

 

  ตัวอย่างเช่น : ถ้าท่านเลือกได้บุคลิกแบบ A 

หมายถึงว่า ท่านเป็นผู้มีบุคลิกแบบ Haloo!  "ผู้นิยมสันติ"

Good Luck ! เมื่อใดที่คุณรู้สึกปลอดภัย คุณจะมีบุคลิกภาพเชิงบวก คือ คนมีไฟ

Good Luck ! เมื่อใดที่คุณรู้สึกได้รับความกดดัน   คุณจะมีบุคลิกภาพเชิงลบ คือ ผู้ภักดี

Maew ! Let's Go !

 

 


Good Luck !   ตาราง: แสดงบุคลิกลักษณะที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณ

B :ผู้ภักดี

เชื่อถือได้   ไว้ใจได้   แต่ไม่มีความเด็ดขาด

 

 to

A :ผู้นิยมสันติ

ได้รับการยอมรับ   ไว้วางใจได้  มีความแน่วแน่   แต่อาจเป็นคนไม่ทุกข์ร้อน กับเรื่องใด ๆ

to C :คนมีไฟ

มีความทะเยอทะยาน   กระตือรือล้น   แต่กังวลเรื่องภาพพจน์ มากเกินไป

to B
G :ผู้นำ

มีอำนาจ   มีความก้าวร้าว   แต่อาจเป็นคนใจดำ  

to F :นักสงเคราะห์

มีมนุษยสัมพันธ์   โอบอ้อมอารี   แต่อาจแสดงอาการ เป็นเจ้าเข้าเจ้าของ

to E :ศิลปิน

มีแรงบันดาลใจ   ความคิดสร้างสรรค์สูง   แต่อาจใช้ในความเป็นจริง ไม่ได้และเอาแต่ใจตนเอง

to G
D :นักปฏิรูป

มีความรู้สึกถูก - ผิด รุนแรง  แต่อาจเป็นคนแข็ง กระด้างเกินไป

to I :คนเปิดกว้าง

กระตือรือล้น   จิตใจดี   แต่อาจเป็นเหมือนเด็ก ๆ

 

to H :นักคิด

ช่างสังเกต   มีมันสมอง   แต่อาจเป็นคนโดดเดี่ยว

 

to D

                

Top !


* So sorry if you cannot read Thai font Haloo !  Download Game 
Armour Command : 20 Mb.