Test Yourself !

ความหมาย แบบทดสอบ

บุคลิกลักษณะ

จาก " City Life " หน้าที่ 74 - 78   ปีที่ 2   ฉบับที่ 20 / ตุลาคม  2538

แปลและเรียบเรียงจากบทความ " Everybody's doing it "

: Cosmopolitan / UK .. August 1995 written by Tania Unsworth

* So sorry if you cannot read Thai font Haloo !  Back !


        - จากบทความ  Everydody's doing it - เป็นการทดสอบเชิงจิตวิทยาที่เรียกว่า " Enneagram " เป็นการค้นหาตัวตนที่แท้จริงของตัวคุณเอง   ถึงแม้ว่าคุณอาจจะเป็นคนที่มีหลาย ๆ แบบผสมผสานกัน   แต่ย่อมที่มีแบบหนึ่งที่ใกล้เคียงกับตัวตนที่ใกล้เคียงกับตัวตนจริง ๆ ของคุณมากที่สุด   แต่ละแบบจะชี้ให้เห็นถึงบุคลิกภาพรอบด้าน   ทั้งในด้านบวกและด้านลบ 

การเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของคนโดย " Enneagram " ไม่ได้มีขึ้นเพียงแค่ให้เราได้รับรู้ว่า เราเป็นคนแบบไหนหรือคนอื่น ๆเป็นแบบไหน   แต่การที่เราเข้าใจถึงลักษณะส่วนตัวที่แท้นั้น ก็เพื่อให้เราได้เรียนรู้ถึงลักษณะส่วนตัวที่แท้นั้น    ก็เพื่อให้เราได้เรียนรู้วิธีการแก้ไขและหาทางปรับปรุงตนให้ดีขึ้นนั่นเอง

 

Top !


- ข้อทดสอบ - แบบทดสอบ

เพื่อค้นหาบุคลิกลักษณะที่แท้ของคุณ    ให้เลือกคำตอบต่อไปนี้อย่างซื่อสัตย์กับตัวเองมากที่สุด เลือกคำตอบที่อธิบายได้ตรงกับตัวจริงของคุณ    ไม่มีคำตอบข้อไหนเป็นข้อถูกหรือผิด

1.

1.1 ฉันเป็นคนโรแมนติคและมีจินตนาการเพ้อฝัน

1.2 ฉันอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงและเป็นพวกติดดิน

E

B

2.

2.1 ปกติฉันเป็นคนชอบปะฉะดะ

2.2 ปกติฉันมีแนวโน้มเป็นคนหลีกเลี่ยงการปะฉะดะ

G

A

3.

3.1 ฉันเป็นคนมีลักษณะแบบนักการฑูต   มีเสน่ห์และทะเยอทะยาน

3.2 ฉันเป็นคนตรงไป  ตรงมา   เป็นทางการและเป็นคนมีอุดมการณ์

C

D

4.

4.1 ปกติฉันต้องการเป็นจุดสนใจและเป็นคนเคร่งเครียด

4.2 ปกติฉันเป็นคนทำอะไร แบบปล่อยให้มันเป็นไปและรักสนุก

H

I

5.

5.1 ฉันเป็นคนมีมิตรสัมพันธ์ดีและรักสนุกกับการเปิดรับเพื่อนใหม่ ๆ เข้ามาในชีวิต

5.2 ฉันเป็นคนเก็บตัวและไม่ยุ่งเกี่ยวกับคนอื่น

F

E

6.

6.1 โดยปกติแล้วเป็นเรื่องง่ายมากที่จะทำให้ฉันอารมณ์เสีย

6.2 โดยปกติแล้วเป็นเรื่องยากมากที่จะทำให้ฉันอารมณ์เสีย

B

A

7.

7.1 ฉันค่อนข้างเป็นพวกรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี

7.2 ฉันค่อนข้างเป็นพวกยึดถืออุดมการณ์เป็นหลัก

G

D

8.

8.1 ฉันเป็นคนที่แสดงความรักใคร่ ต่อคนอื่น

8.2 ฉันเป็นคนที่ชอบรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล

F

H

9.

9.1 เมื่อมีโอกาสจะได้พบกับประสบการณ์ใหม่   ปกติแล้วฉันมักจะถามตัวเองว่าสิ่งนั้น เป็นประโยชน์ต่อตัวฉันหรือเปล่า

9.2 เมื่อมีโอกาสจะได้พบกับประสบการณ์ใหม่   ปกติแล้วฉันมักจะถามตัวเองว่าสิ่งนั้น จะทำให้ฉันเกิดความสนุกหรือเปล่า

C

I

10.

10.1 ปกติแล้วฉันเป็นคนที่ให้ความสนใจตัวเอง มากเกินไป

10.2 ปกติแล้วฉันเป็นคนที่ให้ความสนใจคนอื่น มากเกินไป

E

A

11.

11.1 คนอื่น ๆ มักมาพึ่งฉันในเรื่องของแนวคิดและความรู้

11.2 คนอื่น ๆ มักมาพึ่งฉันในเรื่องของความเข้มแข็งและการตัดสินใจ

H

G

12.

12.1 ฉันสร้างความประทับใจให้กับผู้อื่น ด้วยบุคลิกที่ไม่มั่นใจในตัวเองมากเกินไป

12.2 ฉันสร้างความประทับใจให้กับผู้อื่น ด้วยบุคลิกที่มีความมั่นใจในตัวเองมากเกินไป

B

D

13.

13.1 ฉันเป็นคนที่ยึดเอาความสัมพันธ์มากกว่าเป้าหมาย

13.2 ฉันเป็นคนที่ยึดถือเป้าหมายมากกว่าความสัมพันธ์

F

C

14.

14.1 ฉันเป็นคนที่มีคสามารถในการพูดเพื่อตัวเองได้ดีมาก

14.2 ฉันเป็นคนที่พูดในสิ่งที่คนอื่นมองว่าต้องอาศัยความกล้าในการพูด

E

I

15.

15.1 มันเป็นเรื่องยากมากสำหรับฉัน ในการที่จะหยุดพิจารณาสิ่งทั้งหลาย แล้วลงมือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างแท้จริง

15.2 มันเป็นเรื่องยากมากสำหรับฉัน ที่จะมองให้เป็นเรื่องธรรมดา ๆ และมีความยืดหยุ่นมากกว่านี้

H

D

16.

16.1 ปกติฉันเป็นคนติดจะลังเลและชอบเป็นผู้ตาม

16.2 โดยปกติฉันเป็นคนที่มีความมั่นใจและมีความเป็นผู้นำ

B

G

17.

17.1 การที่ฉันไม่ใคร่ไปข้องแวะกับคนอื่น ทำให้ฉันเกิดปัญหากับคนอื่น

17.2 ความกระตือรือล้นของฉันในการยอมรับให้คนอื่นมาพึ่งพิงฉัน   ทำให้ฉันเกิดปัญหากับพวกเขา

A

F

18.

18.1 ปกติแล้วฉันเป็นคนที่สามารถเก็บความรู้สึกเอาไว้ภายใน   เพื่อให้งานผ่านไปได้ด้วยดี

18.2 ปกติแล้วฉันเป็นคนที่ปล่อยให้ความรู้สึกพาไปก่อนที่จะลงมือทำงาน

C

E

19.

19.1 ตามธรรมดาแล้ว ฉันเป็นคนเจ้าระเบียบและทำสิ่งใดด้วยความระมัดระวัง

19.2 ตามธรรมดา   ฉันเป็นคนชอบผจญภัยและชอบเรื่องเสี่ยงท้าทาย

B

I

20.

20.1 ปกติฉันเป็นคนชอบสนับสนุนให้คนเป็นเพื่อนกัน

20.2 ปกติฉันเป็นคนซีเรียส ชอบให้คนถกเถียงกัน

F

D

21.

21.1 บ่อยครั้งที่ฉันรู้สึกต้องการทำตัวเป็นขอนไม้ใหญ่ ให้คนมาพึ่งพิง

21.2 บ่อยครั้งที่ฉันรู้สึกต้องการแสดงออก ให้ได้ดีไม่มีที่ติ

G

C

22.

22.1 ฉันเป็นคนที่สนใจในการถามคำถามยาก ๆ และรักษาอิสรภาพของตัวเองไว้

22.2 ฉันเป็นคนที่สนใจในการรักษาสถานภาพที่มั่นคงและความสงบทางใจ

H

A

23.

23.1 โดยทั่วไปแล้วฉันเป็นคนเข้มแข็งและช่างระแวงมากเกินไป

23.2 โดยทั่วไปแล้วฉันเป็นคนใจอ่อนและอ่อนไหวมากเกินไป

B

F

24.

24.1 บ่อยครั้งทีฉันกัวลว่าตัวเองพลาด บางสิ่งบางอย่างที่ดีกว่า

24.2 บ่อยครั้งที่ฉันกังวลว่า ถ้าฉันสลัดเกราะกำบังตัวเองออก คนจะตักตวงผลประโยชน์จากฉัน

I

G

25.

25.1 นิสัยเย็นชาของฉัน สร้างความรำคาญใจให้คนอื่น

25.2 นิสัยของฉันที่ชอบบอกให้คนอื่นทำโน่น ทำนี่ ทำให้คนอื่นรำคาญใจ

E

D

26.

26.1 ปกติเวลาเจอปัญหา   ฉันจะผลักปัญหาเก็บเอาไว้ก่อน

26.2 ปกติเวลาเจอปัญหา   ฉันจะพาตัวเองไปหาสิ่งที่ฉันรู้สึกสนุกสนาน

A

I

27.

27.1 ฉันพึ่งพาอาศัยเพื่อน ๆ ของฉันและพวกเขารู้ดีว่า พวกเขาก็สามารถพึ่งฉันได้เช่นกัน

27.2 ฉันไม่พึ่งพาอาศัยใคร ฉันทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยตัวของฉันเอง

B

C

28.

28.1 ธรรมดาแล้วฉันเป็นคนที่ไม่ใส่ใจและคิดถึง แต่เรื่องส่วนรวม

28.2 ธรรมดาแล้วฉันเป็นคนฉุนเฉียวและใส่ใจ แต่เรื่องของตัวเอง

H

E

29.

29.1 ฉันเป็นคนชอบท้าทายคนอื่น และชอบยั่วโทสะพวกเขา

29.2 ฉันเป็นคนชอบช่วยคนอื่นและทำให้เขาอารมณ์เย็นลง

G

F

30.

30.1 ปกติแล้วฉันเป็นคนชอบออกสังคมพบปะคนอื่น

30.2 ปกติแล้วฉันเป็นคนจริงจังเข้มงวดและมีระเบียบวินัย

I

D

31.

31.1 ตามปกติแล้วฉันไม่กล้าที่จะแสดงออก ซึ่งความสามารถของตัวเอง

31.2 ตามปกติฉันชอบที่จะให้คนอื่น รู้ว่าฉันมีความสามารถด้านใดบ้าง

A

C

32.

32.1 การทำตามความสนใจของตัวเอง สำคัญกับฉันมากกว่าการมีความสุขกาย สบายใจ หรือมีความปลอดภัย

32.2 การมีความสุขกาย สบายใจ และมีความปลอดภัย สำคัญกับฉันมากกว่าการทำตามใจตนเอง

H

B

33.

33.1 เมื่อฉันมีเรื่องขัดแย้งกับคนอื่น   ฉันมักจะหลีกห่างไปเลย

33.2 เมื่อฉันมีเรื่องขัดแย้งกับคนอื่น ฉันมักไม่ใคร่จะหันหลังให้

E

G

34.

34.1 ฉันเป็นคนยอมคนง่าย และยอมทำตามที่คนอื่นชักนำ

34.2 ฉันเป็นคนไม่ค่อยยอมประนีประนอม และชอบสั่งคนอื่น

A

D

35.

35.1 ฉันชอบที่ตัวเอง เป็นคนมีจิตใจไม่ย่อท้อและมีอารมณ์ขัน

35.2 ฉันชอบที่ตัวเองเป็นคนที่มีความเข้มแข็ง และมีจิตใจ โอบอ้อมอารี

I

F

36.

36.1 ความสำเร็จของฉันส่วนใหญ่ สืบเนื่องมาจาก ความสามารถในการสร้างความประทับใจชื่นชอบ

36.2 ความสำเร็จของฉันส่วนใหญ่   เป็นไปตามเป้าหมาย   แม้ว่าฉันจะขาดพัฒนาการในเรื่อง ของความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล

C

H

 

Top !


* So sorry if you cannot read Thai font Haloo ! Download Game 
Formula1 : 10.2  Mb.