Make your own free website on Tripod.com
  * สวัสดีจ๊ะ ..... น้อยหน่า.... จ้า !

" ข้าพเจ้าเป็นคนเดินช้า แต่...ไม่เคยกลับหลัง "

@ ประธานาธิบดี อับราฮัม ลินคอล์น


การเริ่มต้นไม่มีคำว่า " สาย "

การหยุดนิ่ง ไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้

ต้นไม้ ย่อมมีเวลาผลัดใบ

คนย่อมมีเวลาหยุดพัก

แต่..... ตลอดเวลาเราต้องต่อสู้

ต่อสู้กับตัวเอง ... ต่อสู้กับคนอื่น

ฉันขอให้เธอชนะ ... ชนะตัวเอง

แล้ว ... เธอจะชนะคนอื่น .... อื่น.. 


* So Sorry! if you cannot read Thai font.

 Back !

[ 1 ][ 2 ] [ 3 ][ 4 ][ 5]